Działania sponsorskie - koszykówka

Oprócz działalności Zakład Budowlano Remontowy Budrem Sp. z o.o. Sp.k. aktywnie angażuje się również w życie lokalnej społeczności poprzez m.in. sponsorowanie dyscyplin sportowych: koszykówki, piłki ręcznej, nożnej oraz uczestniczenie w wielu inicjatywach charytatywnych.

 

Powrót