Projekty UE

loga_z_tablicy.jpg

DOTACJE NA INNOWACJE

Inwestujemy w Waszą przyszłość

  

Wdrożenie oprogramowania automatyzującego główne procesy biznesowe między

ZBR Budrem Sp. z o.o. Sk. a partnerami

 

Nazwa Beneficjenta                                       Zakład Budowlano-Remontowy "Budrem"

                                                                      Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wartość projektu                                           654 614,00 PLN

Udział Unii Europejskiej                                 389 495,33PLN

Okres realizacji                                              2014-2015

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Unia Europejska - www.europa.eu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - www.poig.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - www.mrr.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  - www.parp.gov.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - www.warp.org.pl

Platforma Wspieramy e-Biznes - WWW.web.gov.pl